راهنمای مشاهده وضعیت پرداخت قبوض آب بها ، اقساط آب و فاضلاب

سامانه مشاهده و پرداخت قبض آب

 

1-ورود به سامانه شرکت آب و فاضلاب استان تهران به نشانی www.tpww.ir و انتخاب "مشاهده قبض آب" با توجه به تصویر زیر:

ا

  

2- احراز هویت در سامانه مشترکین با درج شماره پرونده یا شناسه قبض انجام می گیرد.

 

3-انتخاب آیتم سوابق مشترک از منوی اطلاعات پرونده

 

4. برای مشاهده وضعیت پرداخت قبض آب بها نسبت به مشاهده بخش وصولی آب بها اقدام کنید (ردیف‌های ثبت شده در قسمت پایین و بدهی فعلی مشترک در قسمت بالا قابل رویت است.

5- برای رویت وضعیت پرداخت اقساط انشعاب آب یا  فاضلاب نسبت به مشاهده بخش اقساط انشعاب آب و فاضلاب اقدام نمائید. (ردیف های ثبت شده در قسمت پایین و بدهی فعلی مشترک در قسمت بالا قابل رویت است)