راهنمای مشاهده وضعیت پرداخت قبوض آب بها ، اقساط آب و فاضلاب

 

1-ورود به سامانه شرکت آب و فاضلاب استان تهران به نشانی www.tpww.ir و انتخاب "مشاهده قبض آب" با توجه به تصویر زیر:

2- احراز هویت در سامانه مشترکین با درج شماره پرونده یا شناسه قبض انجام می گیرد.

 

3-انتخاب آیتم سوابق مشترک از منوی اطلاعات پرونده