شرکت آب و فاضلاب استان تهران/تماس با ما/تماس با امور مشترکین ناحیه‌ها

شماره‌ تماس امور مشترکین شرکت‌های آب وفاضلاب

  مشترک گرامی !

هر گونه پرسش در باره انشعاب آب و فاضلاب و قبض را با نمایندگان امور مشترکین هر یک از شرکتهای زیرمجموعه آب و فاضلاب استان تهران در میان بگذارید.

 

نام شرکت

نام نماینده

شماره تماس

آب و فاضلاب منطقه 1

خانم بشکوفه

22702574

آب و فاضلاب منطقه 2

-

88915400 تا 5

داخلی 2239

آب و فاضلاب منطقه 3

خانم فلحمیده

88244077

آب و فاضلاب منطقه 4

آقای علی طاهرخانی

55167272

آب و فاضلاب منطقه 5

آقای زهرایی

66389231

آب و فاضلاب منطقه 6

آقای عنبری

55932277

آب و فاضلاب شرق استان تهران

خانم نورمحمدی

76511360

آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

آقای نجمی

44763520

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

خانم جعفری

56170464

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

آقای کارخانه

36247923

تامین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران

آقای سهرابی

81753567

 

 

         شماره‌های تماس با امور مشترکین در ناحیه‌های آب و فاضلاب 

امور مشترکین نواحی. نهایی. آذر95


  امور مشترکین مناطق آذرماه 95

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۳۰

اطلاعات بیشتر :