شرکت آب و فاضلاب استان تهران/قوانین و آیین‌نامه‌ها/​لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور

​لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور

 

تاریخ تصویب: ٣ تیرماه ١٣٥٩
مرجع تصویب کننده: شورای انقلاب
ماده ۱: هرکس از آب لوله کشی و انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تاسیسات آب و برق دخالت غیرقانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود .

نویسنده و ویرایش متن: دفتر حقوقی