ارائه خدمات غیر حضوری

 ** لطفا شرکت آب و فاضلاب منطقه سکونت خود را جهت استفاده از خدمات زیر انتخاب نمایید

 
لیست خدمات قابل ارائه :

اصلاح قبض مصرفی آب  و کارمزد دفع فاضلاب

جابجایی کنتور آب  و سیفون فاضلاب

تغییر مسیر انشعاب آب و فاضلاب

تغییر سطح

تعویض کنتور خراب

قطع انشعاب

وصل انشعاب

برچیدن دائم انشعاب آب وفاضلاب

صحت عملکرد وسایل اندازه گیری

ترکیدگی لوله

واگذاری انشعاب آب

تصحیح قرارداد انشعاب آب وفاضلاب

واگذاری انشعاب آب ساخت و ساز( آب بنایی )

واگذاری انشعاب موقت آب ( کارگاهی )

تغییر قطرانشعاب آب و فاضلاب

مفاصا حساب

تفکیک یا ادغام انشعاب آب و فاضلاب

 

شرکت آب و فاضلاب منطقه 1

شرکت آب و فاضلاب منطقه 2

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5

شرکت آب و فاضلاب منطقه 6

شرکت آب و فاضلاب شرق

شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی

 

نقشه تهران

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۸ شهریور ۱۳۹۴ ۱۲:۱۶