درگاه خدمات الکترونیک

خدماتی که در درگاه اینترنتی آبفای استان تهران به نشانی الکترونیک tpww.ir ارائه می‌شود شامل اطلاع‌رسانی از اخبار شرکت و اطلاعیه‌های قطع آب، خدمات الکترونیک مربوط به مشترکان از جمله درخواست انشعاب آب و فاضلاب، اطلاع‌رسانی مناقصه‌ها و مزایده‌های شرکت، اطلاعات مربوط به دفاتر پیشخوان و امکان ارسال و پی‌گیری شکایت برای مشترکان است. 

نویسنده متن:

دفتر روابط‌عمومی، مدیر پورتال