تشکیلات کلی سازمان

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شرق استان تهران

نویسنده متن:

دفتر روابط‌عمومی، مدیر پورتال