بخش‌های مرتبط با مشارکت الکترونیک در تارنما

بخش‌هایی از تارنما که نمایان‌گر مشارکت الکترونیک است در زیر آمده است.

 

 1-     مشارکت الکترونیک در شاخص کاربر پسند بودن تارنما

کاربر می‌تواند پس از «ثبت نام» در تارنما به شخصی‌سازی تارنما اقدام کند.

2. مشارکت الکترونیک در شاخص شفافیت تارنما

گزارش عملکرد شرکت در زیردامنه http://tsn.tpww.ir/ به تفصیل آمده است.

در قسمت «تماس با ما» تمام اطلاعات مربوط به سمت‌های سازمانی، شماره‌های تلفن، نشانی و محورهای پاسخ‌گویی مسئولان و در قسمت «درباره ما» چارت سازمانی، ماموریت، وظایف، اهداف و بیانیه چشم‌انداز شرکت آمده است.

 3. مشارکت الکترونیک در شاخص کیفیت خدمات تارنما

میز خدمت الکترونیک در نشانی http://mizkhedmat.tpww.ir  علاوه بر اینکه به صورت مجزا امکان درخواست الکترونیک خدمات 22‌گانه آبفای استان تهران را فراهم کرده است، روزانه پیام‌های مرتبط با مدیریت مصرف را در اختیار کاربران تارنما قرار می‌دهد. همچنین قسمت‌های «ارسال و پی‌گیری شکایت»و «ارسال انتقاد و اظهار نظر» به افزایش کیفیت ارائه خدمات تارنما کمک کرده است.  

4.  مشارکت الکترونیک در شاخص دسترس‌پذیری تارنما

نشانی تارنما با عنوان آن سنخیت دارد و به راحتی به خاطر سپرده می‌شود.

برای افراد نابینا یا کم‌بینا بخشی برای خواندن متن تارنما در نظر گرفته شده است و برای افراد کم‌بینا امکان بزرگ‌کردن صفحه تارنما وجود دارد. همچنین در قسمت «تماس با مدیران» امکان ارسال پیام پیشنهاد، انتقاد و اظهار نظر در قالب فرم‌های الکترونیک هست.  

5.  مشارکت در دسترس‌پذیری اطلاعات

در قسمت «تماس با ما» تمام اطلاعات مربوط به سمت‌های سازمانی، شماره‌های تلفن، نشانی و محورهای پاسخ‌گویی مسئولان آمده است؛ همچنین در قسمت «درباره ما» چارت سازمانی، ماموریت، وظایف، اهداف و بیانیه چشم‌انداز شرکت آمده است.