اهداف


اهداف استراتژیک شرکت آب و فاضلاب استان تهران

منظر

اهداف

مشتری

افزایش رضایت مشتریان

فرایندهای داخلی

کاهش آب بدون درآمد

حفظ و ارتقای کیفیت آب و پساب

افزایش پساب تولیدی

استمرار آبرسانی و خدمات رسانی

توسعه تاب آور ظرفیت تامین تصفیه و توزیع آب متناسب با رشد تقاضا

یادگیری و رشد

توسعه سرمایه های سازمانی

توسعه سرمایه های انسانی

توسعه اتوماسیون

مالی

کاهش زیان

کاهش هزینه

افزایش درآمدا

 

همچنین بیانیه ارزش‌های آبفای استان تهران به شرح زیر است:

ü       جلب رضایت، شفافیت و پاسخگویی در ارتباط با مشترکین

ü      توانمندسازی، مشارکت، شایسته سالاری و حفظ کرامت انسانی کارکنان در بعد جسمانی و روانی

ü      پاسخگویی در چارچوب وظایف و همکاری و تعامل موثر با سازمان ها و نهادها

ü      به اشتراک گذاری دانش و ایجاد رابطه برد-برد با تامین‌کنندگان، مشاوران و پیمانکاران

ü      تعامل، جلب اعتماد و همکاری با نهادها و تشکل های اجتماعی

ü      تامین منافع و پاسخگویی به ذینفعان

ü      تعهد، دانش‌محوری، کار گروهی و کیفیت‌گرایی برای انجام ماموریت ها و وظایف

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳

نویسنده متن

دفتر روابط‌‌عمومی، مسئول پورتال

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۵۲