دفاتر پیشخوان

با توجه به فراهم نمودن امکان دسترسی آسان جهت بهره گیری از خدمات ارائه شده توسط شرکتهای زیر مجموعه آب وفاضلاب استان تهران، مشترکین می توانند با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت محل سکونت خود، درخواست های خود مبنی  بر خدمات 24 گانه (  خدمات واگذاری انشعاب آب و فاضلاب ، خدمات پس از واگذاری ... ) را از این طریق اعلام نمایند.