شرکت آب و فاضلاب استان تهران/راهنمای انواع خدمات/دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران

دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران

در اجرای تفاهم نامه سه جانبه فی مابین معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و شرکت آب و فاضلاب استان تهران بمنظور بهبود محیط کسب وکار و ارتقای کیفیت خدمات دهی عمومی به شهروندان تهرانی سامانه واگذاری انشعاب و فاضلاب مختص دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران ایجاد گردید و این امکان برای مشترکین فراهم گردید تا هم زمان با اخذ پروانه ساخت و در آغاز شروع فرایند ساخت و ساز ، بدون مراجعه به مراکز شرکت آب و فاضلاب بتوانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران نسبت به خرید انشعاب آب و فاضلاب اقدام نمایند.