پیشخوان مجوزهای کشور

با توجه به راه اندازی پرتال پیشخوان مجوزهای کشور با امکان استعلام همزمان از دستگاه های اجرائی کشور، مشترکین می توانند درخواست های خود مبنی بر خرید انشعاب آب و فاضلاب را از درگاه فوق به نشانی http://www.g4b.ir در سامانه آب و فاضلاب استان تهران ثبت نمائید و از طریق همین سامانه نسبت به پیگیری درخواست خود اقدام نمایند .