در چه مواردی با سامانه تلفنی 122 تماس بگیریم؟

سامانه تلفنی 122 به صورت 24ساعته آماده پاسخ‌گویی به شهروندان تهرانی و دریافت پیام‌ها و گزارش‌های مردمی اســت.

 

برای چه مواردی می توان با سامانه 122 تماس گرفت؟

1. اعلام حادثه آب

2. موارد مرتبط با انشعاب آب از جمله: شکستگی بین محفظه و کنتور، نشتی یا خرابی فلکه، آبزدگی محفظه، نشت آب داخل اتاقچه کنتور، نشت آب در پیاده‌رو و نشتی شیریک طرفه

موارد مرتبط با شبکه توزیع شامل نشتی از شیر خط،ترکیدگی آب داخل خیابان، ترکیدگی آب داخل کوچه، لقی یا شکستگی دریچه و نشتی آب از شیر آتش‌نشانی

3. اعلام حادثه فاضلاب از جمله شکستگی خط، فقدان دریچه، گرفتگی فاضلاب، عدم نصب دریچه سیفون، عدم نصب انشعاب، عدم جمع‌آوری نخاله، لقی دریچه

4. موارد مربوط به حوزه مشترکین:  آخرین بدهی آب‌بها،  آخرین بدهی تعهدات انشعاب فاضلاب،  آخرین بدهی تعهدات انشعاب آب و علام خرابی کنتور، کمبود فشار،  آب قطعی و شست‌وشوی کنتور .

5. گزارش انشعاب غیرمجاز و یا وجود مصرف غیر مجاز، اعلام اخذ هزینه بهای فاضلاب در حالی که انشعاب فاضلاب هنوز نصب نشده است،  گزارش وجود تلف داخل تاسیسات، اعلام رقم کنتور ، تغییر قطر، تغییر محل، تغییر مسیر، تغییر سطح، تغییرنام ( استعلام و صدور قبض المثنی، گزارش درخواست وجه نقد توسط مامور، گزارش عدم نصب پلاک آب،گزارش عدم رضایت از عملکرد مامور با ذکر نوع وظیفه و در صورت امکان کد شناسایی).

6. موارد مربوط به کیفیت آب شامل زیاد بودن میزان کلر، تغییر در رنگ آب، تغییر در طعم و بوی آب و وجود شن و ماسه در آب.