1. برای بزرگ کردن صفحه سایت دکمه‌های Ctrl و + را همزمان بگیرید.

2. از نرم‌افزار NV Access که مطالب سایت را به صورت گویا ارائه می‌کند استفاده کنید. نرم‌افزار و راهنمای نصب و استفاده را از زیر دانلود کنید.


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۵۱