مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی، اطلاعات ورودی شما به هیچ وجه در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت.

فرم ارزیابی خدمات مشترکین

فرم ارزیابی خدمات مشترکین

از کدام یک از خدمات زیر استفاده کرده‌اید؟


راهنما و نمونه فرم

مشترک گرامی!

برای کمک به ارتقای خدمات شرکت آب و فاضلاب، میزان رضایت خود از خدمات دریافت‌شده را مطابق فرم نمونه اعلام فرمایید. 

ن