آیین تجلیل و معارفه مدیران دفاتر مدیرعامل و بازرسی شرکت

سید علی خاتمی به عنوان مدیر دفتر مدیرعامل و جواد جودکی به عنوان مدیر دفتر بازرسی شرکت منصوب شدند.
آیین تجلیل و معارفه مدیران دفاتر مدیرعامل و بازرسی شرکت 5
آیین تجلیل و معارفه مدیران دفاتر مدیرعامل و بازرسی شرکت 4
خاتمی، رئیس دفتر مدیرعامل
آیین تجلیل و معارفه مدیران دفاتر مدیرعامل و بازرسی شرکت 3
نادری مدیر پیشین دفتر بازرسی
آیین تجلیل و معارفه مدیران دفاتر مدیرعامل و بازرسی شرکت 2
درویش، سرپرست پیشین دفتر مدیرعامل
آیین تجلیل و معارفه مدیران دفاتر مدیرعامل و بازرسی شرکت 1
مدیر دفتر بازرسی
جودکی، مدیر جدید دفتر بازرسی

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید.