فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران با حضور معاون اول نخست‌وزیری به بهره‌برداری رسید.

بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 15
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 14
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 13
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 12
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 11
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 10
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 9
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 8
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 7
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 6
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 5
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 4
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 3
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 2
بهره‌برداری از فاز نخست طرح ارتقای کیفیت آب جنوب تهران 1

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید.