بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تاسیسات شرکت در سال 1395

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی1
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 4
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 5
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 6
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 7
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 8
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 9
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 10
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 11
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 12
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 13
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 14

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.