تفاهم‌نامه استفاده از پساب بین شرکت فاضلاب تهران و شهرداری منطقه ۲۲ بسته شد

تفاه‌م‌نامه شرکت فاضلاب و منطقه 22 شهرداری تهران در استفاده از پساب 8
تفاه‌م‌نامه شرکت فاضلاب و منطقه 22 شهرداری تهران در استفاده از پساب 7
تفاه‌م‌نامه شرکت فاضلاب و منطقه 22 شهرداری تهران در استفاده از پساب 6
تفاه‌م‌نامه شرکت فاضلاب و منطقه 22 شهرداری تهران در استفاده از پساب 5
تفاه‌م‌نامه شرکت فاضلاب و منطقه 22 شهرداری تهران در استفاده از پساب 4
تفاه‌م‌نامه شرکت فاضلاب و منطقه 22 شهرداری تهران در استفاده از پساب 3
تفاه‌م‌نامه شرکت فاضلاب و منطقه 22 شهرداری تهران در استفاده از پساب 2
تفاه‌م‌نامه شرکت فاضلاب و منطقه 22 شهرداری تهران در استفاده از پساب 1
تفاهم

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید