آیین تبادل توافق‌نامه «اجرای مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان و الزامات مدیریت مصرف آب»

آیین تبادل توافق‌نامه «اجرای مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان و الزامات مدیریت مصرف آب»  2
آیین تبادل توافق‌نامه «اجرای مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان و الزامات مدیریت مصرف آب»  5
محمدرضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران
آیین تبادل توافق‌نامه «اجرای مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان و الزامات مدیریت مصرف آب»  4
سعید سعیدیان مدیرعامل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
آیین تبادل توافق‌نامه «اجرای مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان و الزامات مدیریت مصرف آب»  3
آیین تبادل توافق‌نامه «اجرای مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان و الزامات مدیریت مصرف آب»  1

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید