آیین کلنگ‌زنی و افتتاح از پروژه‌های آبفا در هفته دولت

آیین کلنگ‌زنی و افتتاح از پروژه‌های آبفا در هفته دولت. شهریور 98
محسنی بندپی استاندار تهران
آیین کلنگ‌زنی و افتتاح از پروژه‌های آبفا در هفته دولت. شهریور 98
آیین کلنگ‌زنی و افتتاح از پروژه‌های آبفا در هفته دولت. شهریور 98
آیین کلنگ‌زنی و افتتاح از پروژه‌های آبفا در هفته دولت. شهریور 98
اتاق پمپاژ آب
آیین کلنگ‌زنی و افتتاح از پروژه‌های آبفا در هفته دولت. شهریور 98
آیین کلنگ‌زنی و افتتاح از پروژه‌های آبفا در هفته دولت. شهریور 98
آیین کلنگ‌زنی و افتتاح از پروژه‌های آبفا در هفته دولت. شهریور 98
محمدرضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران
آیین کلنگ‌زنی و افتتاح از پروژه‌های آبفا در هفته دولت. شهریور 98

اظهار نظر

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید