آیین معارفه مدیران دفاتر روابط‌عمومی، توسعه پایدار و مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی آبفا

آیین معارفه مدیران دفاتر روابط‌عمومی، توسعه پایدار و مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی آبفا
محسن پارسا مدیر روابط‌عمومی شد
آیین معارفه مدیران دفاتر روابط‌عمومی، توسعه پایدار و مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی آبفا
فرزانه چاوش‌باشی مدیر دفتر توسعه پایدار شد
آیین معارفه مدیران دفاتر روابط‌عمومی، توسعه پایدار و مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی آبفا
جواد جودکی مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی آبفا شد
آیین معارفه مدیران دفاتر روابط‌عمومی، توسعه پایدار و مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی آبفا
آیین معارفه مدیران دفاتر روابط‌عمومی، توسعه پایدار و مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی آبفا
آیین معارفه مدیران دفاتر روابط‌عمومی، توسعه پایدار و مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی آبفا
آیین معارفه مدیران دفاتر روابط‌عمومی، توسعه پایدار و مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی آبفا

اظهار نظر

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید