آیین تودیع و معارفه مدیران مرکز مدیریت بحران و حراست

تودیع و معارفه مدیر مرکز مدیریت بحران 12
تودیع و معارفه مدیر مرکز مدیریت بحران 11
حسین‌پور مدیر جدید مرکز مدیریت بحران
تودیع و معارفه مدیر مرکز مدیریت بحران 10
تودیع و معارفه مدیر مرکز مدیریت بحران 9
احمدرضا احمدنسب قائم‌مقام جدید شرکت در حال دریافت حکم
تودیع و معارفه مدیر مرکز مدیریت بحران 8
تودیع و معارفه مدیر مرکز مدیریت بحران 7
تودیع و معارفه مدیر مرکز مدیریت بحران 5
تودیع و معارفه مدیر مرکز مدیریت بحران 4
تودیع و معارفه مدیر مرکز مدیریت بحران 3
تودیع و معارفه مدیر مرکز مدیریت بحران 2
محرمی
محرمی‌راد سرپرست جدید دفتر حراست

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید.