طرح آب‌رسانی به مسگرآباد

محله مسگر‌آباد در جنوب شرق شهر تهران و در مجاورت محدوده منطقه 15 شهرداری تهران، واقع شده است که از نقاط محروم حاشیه شهر تهران است که تا سال 1395 از خدمات آب‌رسانی مناسب بی‌بهره بوده است. در سال 1389 طرح آب‌رسانی به مسگرآباد، شامل احداث مخزن و اجرای خط انتقال و ساختمان ایستگاه پمپاژ  به شماره طبقه‌بندی 147 د 40201 تصویب و در سال 1390 با تملک زمین مربوط عملیات اجرایی آغاز شد که هم‌اکنون با مبلغ 53 میلیارد ریال اعتبار در مرحله بهره‌برداری است. هم‌چنین پروژه‌های شبکه توزیع، دیوارکشی محوطه و بخش الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ از اعتبارات داخلی شرکت به بهره‌برداری رسیده است.

شبکه زیر پوشش این مخزن به قطرهای 80 تا 500 میلی‌متر از لوله‌های چدن داکتیل ضد زلزله ساخته شده است که با هزینه 100 میلیارد ریال آماده بهره‌برداری است.

مخزن 5000 مترمکعبی مسگرآباد

مخزن 5000 مترمکعبی مسگرآباد