نقشه وبگاه

صفحه اصلی

خدمات الکترونیک

نظرات

خدمات الکترونیکی

دفاتر پیشخوان

صفحه اصلی (قدیمی)

ثبت شکایت با تلفن همراه

خبرها

فهرست خبرها

بایگانی خبرها

از نگاه رسانه

نشریه داخلی

آمار و عملکرد

خدمات مشترکین

تعرفه های مورد عمل

سامانه جامع پاسخگویی به مشترکین

سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین

جدول الگوی مصرف و ظرفیت قراردادی کاربریهای غیرخانگی

آئین نامه عملیاتی و شرائط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

راهنمای محاسباتی تعرفه‌ها

راهنمای پرداخت الکترونیک قبوض

دانستنی‌های مشترکین

آدرس دفاتر پیشخوان

موارد ذیربط از قانون بودجه سال 1396

تماس با ما

ارتباط با مسئولان

اطلاعات تماس

شماره سامانه پیام کوتاه

تماس با مدیرعامل و معاونان

موقعیت مکانی و اطلاعات پستی

تماس با آب و فاضلاب کشور

تماس با وزارت نیرو

درخواست تعیین وقت ملاقات

درخواست تعیین وقت ملاقات با مدیر عامل

زمان ملاقات مدیرعامل با مردم

درخواست تعیین وقت ملاقات با معاون برنامه ریزی

درخواست تعیین وقت ملاقات با معاون فنی و مهندسی

درخواست تعیین وقت ملاقات با معاون مشترکین

درخواست تعیین وقت ملاقات با معاون مالی

درخواست تعیین وقت دیدار با معاون بهره‌برداری

پرسش و پاسخ پیشرفته

شکایات دفاتر پیشخوان

قوانین و آئین نامه ها

قوانین و آئین نامه ها

قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب

لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور

قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

قانون توزیع عادلانه آب

قانون مجازات های بازدارنده

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

انتقاد و پیشنهاد مردمی

توصیه‌های حفظ کیفیت آب

آموزش

مرجع آموزشی

زمان‌ نبود دسترسی به سایت

پرسش‌های رایج و ایجاد پرسش

بیانیه توافق سطح خدمات شرکت

ارسال و پیگیری مشکلات

تالار گفتگو