تاریخ به روز رسانی : ۷ تیر ۱۳۹۶
 
پنج شنبه، ۸ تیر ۱۳۹۶, ۲۰:۲۲

تماس با ما

 
 خدمات مشترکین  امور مشترکین  اگر درباره انشعاب، پرداخت قبض آب و فاضلاب و ... پرسش دارید شماره تماس نمایندگان امور مشترکین شرکت‌ها را از این‌جا دریافت کنید یا با شماره تلفن 122 تماس بگیرید. 
 تماس1  تلفن‌‌خانه 81751
 تماس3 دورنگار 88966324
 تماس1  مسئولان  جزئیات تماس با مسئولان شرکت را از این‌جا ببینید.
 تماس4 رایانامه  portaladmin(at)tpww.ir
  روزهای کاریشنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16:30      
   واحد شبانه‌روزی            مرکز 122 به شماره تلفن 122 شبانه‌روزی است.
 نشانی شرکت نشانی خیابان فاطمی، نبش خیابان حجاب، شرکت آب و فاضلاب استان تهران. کد پستی 1415615453