تاریخ به روز رسانی : ۷ تیر ۱۳۹۶
 
پنج شنبه، ۸ تیر ۱۳۹۶, ۲۰:۳۲
نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
محمد پرورشمدیر عامل
تلفن مستقیم: 88967999
دورنگار: 88968011
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران-خیابان دکتر فاطمی - نبش خیابان حجاب - ساختمان ستاد -طبقه سوم
سید رسول باقریمعاونت درآمد و امور مشترکین
تلفن مستقیم: 88980804
دورنگار: 88980804
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران-خیابان دکتر فاطمی-نبش خیابان حجاب-ساختمان ستاد-طبقه دوم
نجف پرتوییمعاونت مالی و پشتیبانی
تلفن مستقیم: 88950909
دورنگار: 88954921
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران-خیابان دکتر فاطمی-نبش خیابان حجاب-ساختمان ستاد-طبقه سوم
مهدی باباییمعاونت برنامه ریزی
تلفن مستقیم: 88950907
دورنگار: 88965888
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران-خیابان دکتر فاطمی-نبش خیابان حجاب-ساختمان ستاد-طبقه دوم
حبیب اله براتیمعاونت فنی و مهندسی
تلفن مستقیم: 88973065
دورنگار: 88952981
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران-خیابان دکتر فاطمی-شرکت آبفای استان-ساختمان مهندسی-طبقه دوم
عبدالحمید توکلی بینامعاونت نظارت بر بهره برداری
تلفن مستقیم: 88966666
دورنگار: 88973066
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران-خیابان دکتر فاطمی-شرکت آبفای استان-ساختمان بهره برداری-طبقه اول
فرزانه چاوش‌باشیمدیر روابط‌ عمومی
تلفن مستقیم: 88962062
دورنگار: 88964062
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران-خیابان دکتر فاطمی-نبش خیابان حجاب-ساختمان روابط‌عمومی