فهرست کتاب های حمایت شده

ردیف

عنوان کتاب

نام مولف

نام مترجم

تاریخ چاپ

ناشر

1

کنترل بهره برداری فرایندهای تصفیه آب - استاندارد AWWA M37

 

موسسه ارزیابی کاریز آزمای ایرانیان

پاییز 1387

پژواک فرهنگ

2

فرایند مدیریت در شرکت های آب و فاضلاب

احسان اله عبدی

 

زمستان1387

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

3

مدیریت لجن در تصفیه متعارف

زهره اختیار زاده

 

زمستان1387

پژواک فرهنگ

4

علل کنترل حجیم و کفدار شدن لجن فعال


آذرمهر انصافپور

بهار1388

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

5

اصلاح الگوی مصرف آب چرا و چگونه

صادق یونسلو

 

 زمستان1388

پژواک فرهنگ

6

برنامه ریزی اضطراری برای تاسیسات آب

 

سید حمیدرضا شریف واقفی

زمستان 1389

آوای قلم

7

ارزیابی هدر رفت آب و راهبردهای کاهش آن

 

عزت الله مزینانی

بهار 1391

بوستان حمید

8

رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی

 

غلامرضا نبی بیدهندی و همکاران

بهار 1391

خانیران

9

بهینه سازی مصرف آب

صادق یونسلو

 

بهار1392

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

10

مشخصات تجهیزات فنی و ایمنی سامانه های کلرزنی

کمیته تخصصی گاز کلر


بهار1394

آوای قلم


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ۱۵:۳۳