تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی در آبفای استان تهران

در ایران، نخستین مرکزی که به طور رسمی استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی را در کشور آغاز کرده است، سازمان نقشه‌برداری کشور است که در سال ۱۳۶۹ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، عهده‌دار طرح به‌کارگیری این سامانه شد.

وزارت نیرو از سال ۱۳۷۸ شروع به اقداماتی در زمینه به کارگیری GIS کرد. در چارچوب طراحی و پیاده‌سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی، تأسیسات تأمین و تصفیه، انتقال، ذخیره و توزیع آب آشامیدنی و شبکه جمع‌آوری فاضلاب به عنوان طرح جامع GIS مورد توجه شرکت های آب و فاضلاب شهری در سطح کشور ‌قرار گرفت.

شرکت آب و فاضلاب استان تهران که وظیفه حیاتی تامین و توزیع آب شهروندان از یک سو و جمع‌آوری فاضلاب را از سوی دیگر برعهده دارد و به دلیل گسترش و تعداد زیاد مشترکان خدمات آب و فاضلاب، نیازمند به‌کارگیری سامانه اطلاعاتی کارآمد و مناسبی است تا در کم‌ترین زمان و با بیش‌ترین کیفیت دست‌رسی به اطلاعات سامانه شبکه را فراهم کند. از این رو شرکت، از سال 1382 تاکنون فعالیت در این زمینه را آغاز کرده است.

پروژه سامانه اطلاعات جغرافیایی آبفای استان تهران در سه فاز کلی و عمومی پایه‌ریزی شد:

Ø فاز نخست: انجام مطالعات امکان‌سنجی، نیازسنجی و شناخت عوارض آبفا و ...

Ø فاز دوم: جمع‌آوری و برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی عوارض آبفا، خوانش نقشه‌ها توسط جی.آی.اس، یک‌پارچه‌سازی و تبدیل اطلاعات و نقشه‌های نهایی به فرمت جی.آی.اس

Ø فاز سوم: پیاده‌سازی و اجرای کامل طرح سامانه اطلاعات جغرافیایی در آبفای استان تهران