اطلاعیه قطع آب

خیابان پیامبر؛ سه‌شنبه  23 آبان 1396
۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۲
[ تعداد بازدید : ۶۵ ]
خیابان سردارجنگل؛ دوشنبه 22 آبان 1396
۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۲
[ تعداد بازدید : ۴۴ ]
درکه؛ چهارشنبه 10 آبان 1396
۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۱
[ تعداد بازدید : ۱۲۰ ]
بلوار فردوس؛ دوشنبه اول آبان 1396
۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۲
[ تعداد بازدید : ۱۱۵ ]
محله طرشت؛ یکشنبه 30 مهرماه 1396
۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۹
[ تعداد بازدید : ۱۳۳ ]
خیابان پیامبر؛ یکشنبه 23 مهرماه 1396
۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵
[ تعداد بازدید : ۳۱۲ ]
خیابان سردارجنگل؛ دوشنبه 17 مهرماه 1396
۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۳
[ تعداد بازدید : ۲۳۰ ]
گلابدره، یکشنبه 16 مهرماه 1396
۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۸
[ تعداد بازدید : ۷۴ ]
خیابان وحید دستجردی(ظفر)؛ دوشنبه 27 شهریور 1396
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۴
[ تعداد بازدید : ۱۳۶ ]
خیابان بهبودی، یکشنبه 26 شهریور 1396
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۶
[ تعداد بازدید : ۱۱۳ ]
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.