اطلاعیه قطع آب

خیابان بیمه، چهارشنبه دوم خرداد 1397
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
[ تعداد بازدید : ۶۰ ]
خیابان دماوند، دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸
[ تعداد بازدید : ۹۴ ]
بزرگراه جناح، بلوار صالحی؛ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۴
[ تعداد بازدید : ۶۴ ]
شهرک راه آهن؛ سه شنبه 25 اردیبهشت 1397
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
[ تعداد بازدید : ۶۴ ]
خیابان شهیدثانی؛ یکشنبه 23 اردیبهشت 1397
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴
[ تعداد بازدید : ۶۶ ]
شهران، چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۴
[ تعداد بازدید : ۹۵ ]
بزرگراه جناح، بلوار صالحی؛ سه‌شنبه  18 اردیبهشت 1397
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۸
[ تعداد بازدید : ۹۵ ]
محله فلاح، دوشنبه 10 اردیبهشت 1397
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۲
[ تعداد بازدید : ۹۸ ]
نازی‌آباد، باغ آذری؛ یکشنه 9 اردیبهشت ماه 1397
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵
[ تعداد بازدید : ۴۶ ]
بزرگراه شهید یاسینی، یکشنبه 9 اردیبهشت 1397
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸
[ تعداد بازدید : ۴۲ ]
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.