اطلاعیه قطع آب

خیابان وحید دستجردی(ظفر)؛ دوشنبه 27 شهریور 1396
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۴
[ تعداد بازدید : ۲۱ ]
خیابان بهبودی، یکشنبه 26 شهریور 1396
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۶
[ تعداد بازدید : ۴۷ ]
خیابان سیمون بولیوار، یکشنبه 26 شهریور 1396
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۳
[ تعداد بازدید : ۱۱ ]
بزرگراه رسالت؛ یکشنبه 26 شهریور 1396
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸
[ تعداد بازدید : ۱۲ ]
بزرگراه نواب؛ دوشنبه 13شهریور 1396
۱۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۴
[ تعداد بازدید : ۹۱ ]
خیابان ولیعصر؛ یکشنبه 12 شهریور 1396
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴
[ تعداد بازدید : ۱۱۶ ]
بزرگراه محلاتی، سه شنبه هفتم شهریور 1396
۰۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۵
[ تعداد بازدید : ۹۸ ]
شهرری؛ سه شنبه هفتم شهریور 1396
۰۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۲
[ تعداد بازدید : ۴۹ ]
خیابان هنگام، سه شنبه هفتم شهریور 1396
۰۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۷
[ تعداد بازدید : ۱۲۷ ]
اقدسیه؛ دوشنبه ششم شهریور 1396
۰۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۳
[ تعداد بازدید : ۵۸ ]