مشترک گرامی!

با پر کردن فرم‌های «ارسال شکایت» و «ارسال درخواست»، یک شماره پی‌گیری دریافت خواهید کرد. در روزهای آینده با وارد کردن این شماره در قسمت «پی‌گیری شکایت» پاسخ خود را دریافت می‌کنید. 

رسیدگی به شکایات

*
*
*
*

.

آدرس پست الکترونیکی را وارد کنید.
عنوان مساله را وارد کنید.

شماره پیگیری را وارد کنید.

حفظ حریم خصوصی

مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی، اطلاعات ورودی شما به هیچ وجه در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت.