میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویب‌نامه شماره 1127128 مورخ 95/12/28 شورای عالی اداری، موضوع ابلاغ «حقوق شهروندی در نظام اداری» و در چارچوب ارائه خدمات به‌موقع، سریع و آسان به شهروندان و مراجعان، ارتقای رضایت‌مندی آنان و به منظور کاهش مراجعه‌های حضوری، به استقرار میز خدمت الکترونیک  به شرح زیر اقدام شده است.

- سامانه جامع پاسخ‌گویی به مشترکین (مشاهده قبض، نمایش سوابق قبض، اطلاعات مشترک و ...)

- سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین (تعرفه‌های مورد عمل، راهنمای محاسباتی و ...)

- نرم‌افزار همراه آب (نسخه آزمایشی)

- شناسنامه خدمات

- مسئول اصلی ارائه خدمت

فرم ارزیابی خدمات مشترکین

 

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.