زمان ملاقات مدیرعامل با مردم

 زمان ملاقات مدیرعامل با مردم، روزهای چهارشنبه از ساعت 10 تا 12 است. 

  برای تعیین وقت ملاقات با مدیرعامل از اینجا فرم درخواست را پر کنید.

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.