پست الکترونیک وزارت نیرو: info (at) moe.gov.ir
تلفن‌: ۸۱۶۰۶۰۰۰
شماره تلفن ارتباطات مردمی وزیر نیرو: ۸۱۶۰۶۶۴۰
شماره تلفن گویای ارتباط با صندوق صوتی وزیر نیرو: ۸۸۶۴۴۸۵۰

نشانی پستی حوزه ستادی وزارت نیرو: تهران، خیابان ولی عصر، ابتدای بزرگراه نیایش، پلاک ۴ ساختمان وزارت نیرو
کدپستی: ۱۹۹۶۸۳۲۶۱۱

 وزارت نیرو

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.