سامانه پیام کوتاه آبفای استان تهران

شماره سامانه پیام کوتاه آبفای استان تهران 20000122 است. پیام‌های دریافتی از شما پس از ارجاع به دفاتر مدیرعامل، معاونان و یا مدیران مربوط، بررسی خواهد شد. 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.