عکس های برگزیده

عکس‌های برگزیده شرکت آب و فاضلاب استان تهران
مشترکان آب تنها 30 درصد هزینه‌ انشعاب آب را پرداخت می‌کنند
تصفیه خانه شماره2(کن)
تاج سد کرج
ابزارهای آزمایشگاهی 4
خروجی آب از سد تنظیمی کرج
حوضچه های تصفیه خانه شماره 2(کن)
تونل فاضلابرو تصفیه خانه فاضلاب تهران
ابزارهای آزمایشگاهی 3
نشست زمین و فروریزی آسفالت خیابان مصطفی خمینی
نمایی از تهران بزرگ
تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
حوضچه های آبگیر بیلقان
تاسیسات برق مخزن شماره 5
ابزارهای مورد استفاده در آزمایشگاه آب
ترکیدگی لوله آب در خیابان
خروجی سد تنظیمی کرج
نمای بیرونی تصفیه خانه فاضلاب قدس شهرک غرب
نمای هوایی از تصفیه خانه شماره یک(جلالیه)
تاسیسات برقی مخزن شماره 5
ساخت مخزن (نمای 2)
ساخت مخزن
ورودی آبگیر بیلقان
حوضچه های تصفیه خانه شماره 5
نمای بیرونی تصفیه خانه شماره 2(کن)
تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
تاسیسات برقی مخازن
حوضچه آبگیری تصفیه خانه شماره 1(جلالیه)
سامانه 122 آبفای شهر تهران
نمایی از دریاچه سد لار
نمایی از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
تعویض شیرخط توسط نیروهای امداد آبفا
دریاچه سد لار
تونل فاضلابرو تصفیه خانه فاضلاب تهران
ابزارهای آزمایشگاهی 2
ابزارهای آزمایشگاه آب
تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
خط انتقال آب مرادآباد
حوضچه آبگیر بیلقان
ابزارهای آزمایشگاهی
خط انتقال 2200فرمانیه
مراحل لوله گذاری
ابزارهای آزمایشگاه آب
ابزارهای آزمایشگاه آب
حوضچه های زلال ساز تصفیه خانه شماره یک(جلالیه)
کنتور فرسوده
تونل فاضلابرو تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
ابزارهای آزمایشگاهی
سد کرج
ابزارهای آزمایشگاهی آب
نمایی از کلانشهر تهران(بزرگراه نواب)
نمایی از سد لتیان
تصفیه خانه فاضلاب قدس شهرک غرب
تونل فاضلابرو تصفیه خانه جنوب تهران
نمای بیرونی بخشی از تصفیه خانه شماره 5 تهران
تعویض شیرخط
ورودی آب خام به تصفیه خانه
تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
ابزارهای آزمایشگاهی
خطوط انتقال شبکه
آزمایشهای گوناگون آب
تصفیه خانه شماره 4(تهران پارس)
سامانه 122
نمای داخلی بخشی از تصفیه خانه شماره 5
ساخت مخزن

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید.